Tekkeye devletin el koyması


Açıklama: Hürriyet Gazetesinde de haber olarak yer alan, Hubyar Tekkesine Vakıflar GenelMüdürlüğünün el koymasına ilişkin açıklamamız
Kategori: Duyurular
Eklenme Tarihi: 08 Mayıs 2017
Geçerli Tarih: 22 Şubat 2019, 19:39
Site: Hubyar Vakfi
URL: http://www.hubyarvakfi.org.tr/haber_detay.asp?haberID=178Alevi Tekkeleri Alevilerindir

Hubyar Kültür Vakfı olarak Hubyar Sultan Tekkesi ile ilgili Temel ailesi tarafından açılan ve bir Alevi Tekkesinin bir kişinin şahsi malı olmasını sağlayacak olan davaya karşı çıktık.

Mustafa Temel tarafından Hubyar Köyü muhtarlığı aleyhine açılan “tapu” davasında Hubyar Köyü Muhtarlığı yanında yer aldık. Muhtarlıkla birlikte verdiğimiz mücadele sonucunda Hubyar Sultan Tekkesinin bir kişinin şahsi malı olamayacağını savunduk ve davayı kazandık.

Ne var ki davayı kaybeden Temel ailesi "bize yar olmayan size de yar olmasın" mantığıyla hareket etti. Temel ailesi fertlerinden Hubyar Eğitim Vakfı Avukatı ve Mustafa Temel’in oğlu, Hubyar Eğitim Vakfı Başkanı Hıdır Temel’in kardeşi Aslan TEMEL Tokat Vakıflar bölge müdürlüğünün Tekkeye el koymasını sağladı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü ile Vakıf yöneticilerimiz arasında yapılan görüşmede bizzat Vakıflar Genel Müdürü; “Av. Aslan Temel’in kendisine Tekkeye el konulmasını sağlayacak belgeleri getirip teslim ettiğini böylelikle Tekkeye el koyduklarını” söylemiştir.

Biz Hubyar Kültür Vakfı olarak Alevi Tekkelerinin bu inancın gerçek sahipleri olan Alevilerde olması gerektiğini savunduk ve savunmaya devam ediyoruz.

Bu nedenle öncelikle bu işlemin yapılmasını sağlayan ve Temel ailesi tarafından kurulan Hubyar Eğitim Vakfının kurucusu, Avukatı ve aile bireyi olan Aslan Temel nezdinde Temel ailesini kınıyoruz.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün biran evvel bu uygulamadan vazgeçesini, Tekkenin mülkiyetini Hubyar Köyü tüzel kişiliğine iade etmesini talep ediyoruz.

Halil PATLAK

Hubyar Kültür Vakfı

Başkan