Hubyar Kültür Vakfının kuruluş süreci


Açıklama: Hubyar Kültür Vakfının Tokat Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu tavsiyesiyle kurulma meselesi
Kategori: Duyurular
Eklenme Tarihi: 14 Mayıs 2017
Geçerli Tarih: 24 Nisan 2019, 09:21
Site: Hubyar Vakfi
URL: http://www.hubyarvakfi.org.tr/haber_detay.asp?haberID=180


Hubyar Kültür Vakfının Tokat Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu tavsiyesiyle kurulma meselesi

Hubyar Tekkesine vakıflar Genel Müdürlüğünün el koymasını sağlayanlar, yaptıklarının kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanması sonrasında telaşa kapıldılar ve bu telaşla Vakfımıza saldırmaya, karalamaya başladılar.

Bu karalamalarda Vakfımızın Tokat Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu tarafından kurdurulduğunu söylemektedirler.

Gerçek şudur;

Hubyar Kültür Vakfı, Hubyar Tekkesi ile ilgili tartışmalar başladığında mücadeleyi yürüten ailelerin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Vakfın kuruluşunda Tokat Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu’nun tavsiyesinin rol oynadığını hiçbir zaman gizlemedik, inkâr etmedik. Bunun olumsuz bir durum gibi yansıtılması da hayli ilginçtir. O gün için yaşanan sorunu aşmak için dönemin valisinin Hubyar Köylülerinin tamamının temsiliyetinin olacağı bir Vakıf kurmamızı talep etmesi, tavsiye etmesi ve sorunu bu yolla çözüme kavuşacağını söylşemesi gayet normaldir.

Hubyar Tekkesinin yönetilmesiyle ilgili tartışmaların yaşandığı dönemde ve de bu soruna Alevice bir çözümün Temel ailesinin fertlerince reddedilmesi sonucunda yeni bir aşamaya geçilmiş ve sorun başka bir boyuta taşınmıştır.

Sorunun yasal bir boyuta taşınmasıyla dönemin Tokat Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu Hubyar Köylüleri adına çalışmaları yürüten kişiler ve Hubyar Köyü Muhtarı ile birlikte yapılan bir görüşmede Hubyar Köylündeki aile temsilcilerinden oluşan bir Vakıf kurulması durumunda kendilerinin Tekkenin bu Vakıf tarafından yönetilmesi konusunda ellerindeki idari yetkiyi kullanacaklarını söylemişlerdir. (Bu görüşmede Hubyar Köyü Muhtarı, Kurulan Hubyar Kültür Vakfının Başkanı, dönemin Hubyar Sultan Derneği Başkanı ve köyden kimi kişiler bulunmuşlardır)

Bu tavsiye üzerine Hubyar Köylülerinden oluşan kimi aile temsilcileri bir araya gelmiş ve köyde yaşayan tüm ailelere çağrıda bulunmuştur. Bu çağrı sonucunda köyde bulunan 42 farklı soy isimli ailelerden 39 aile temsilcisinin katılımıyla Hubyar Kültür Vakfının kurulmasına karar verilmiştir. Gerçek bundan ibarettir.

Dava devam ederken Tekkenin tapusunu şahıslarına almak için açtıkları davanın kamuoyundan tepki toplaması neticesinde kurdukları aile vakfını (Hubyar Eğitim Vakfı) meşrulaştırmak için Vakfımızı karalamaya çalışmak zavallıca bir girişimden öte bir şey değildir.

Hubyar Kültür Vakfı eski köy Muhtarlarımızın, eski köy dernek başkanlarımızın, kimi Hubyar Sultan Derneği yöneticilerinin, Dedelerimizin, Analarımızın, İş insanlarımızın oluşturduğu bir Vakıftır.

Hubyar Kültür Vakfı bu özelliğiyle bir ailenin hegemonyasında değildir. Tüzüğü gereğince de vakıf başkanı en fazla iki dönemden üst üste seçilebilmekte üçüncü dönem ise görevini devretmek zorundadır. Vakfımızda yer alan ailelerin temsilcileri Vakfımıza gönül veren ailelerin kendileri tarafından belirlenip vakfımıza gönderilmektedir.

Vakfımız bu özelliğiyle de dönüşümü, kapsayıcılığı, katılımcılığı esas almıştır. Resmi senedinde yer alan bu özelliklerle Vakfımızın bir kişinin veya ailenin mutlak hâkimiyetine girmesinin önüne geçilmiştir.

Hubyar Kültür Vakfı Hubyar Köyünde Kurulu bulunan ve Hubyarlıları en geniş şekilde temsil yetkisini elinde bulunduran kurumların en başında gelmektedir. Gerçeğin de bu olduğunu görmek isteyemeyenler için Vakfımızın kurulduğundan bu tarafa yapılan Muhtarlık seçimlerinin kendilerine gereken cevabı vereceğini hatırlatırız.

14.05.2017

Hubyar Kültür Vakfı