Hubyar ’da Alevi’ce çözümü kim reddetti?


Açıklama: Peki, sorunun çözümü için Alevi’ce bir yol denendi mi?
Kategori: Duyurular
Eklenme Tarihi: 22 Mayıs 2017
Geçerli Tarih: 20 Haziran 2019, 14:53
Site: Hubyar Vakfi
URL: http://www.hubyarvakfi.org.tr/haber_detay.asp?haberID=183


Hubyar ’da Alevi’ce çözümü kim reddetti?

Hubyar Tekkesi ile ilgili yaşanan sorunun Mahkeme ve Hükumet nezdinde çözüm aranması başta Hubyar Ocağı mensupları olmak üzere tüm Alevi kamuoyunu rahatsız etmiştir.

Konuyla ilgili olarak hemen hemen herkes neden Alevi hukuku içerisinde konunun çözülmediğini sormakta ve sorunun bu yönde halledilmeyişine de tepkiler vermektedirler.

Peki, sorunun çözümü için Alevi’ce bir yol denendi mi?

Hubyar Tekkesi üzerinde yaşanan mülkiyet ve akabinde de yönetim sorunu Temel ailesinin buranın sahibi kendileri olduğunu iddia etmesi ve buradaki ortaklaşmayı reddetmeleri üzerine derinleşmiştir.

Hubyar Köyü Hubyar Sultan’ın evlatlarından oluşmaktadır ve Hubyar Köylüleri bu anlamıyla Dede – Ana ‘dır.

Hubyar Sultan evlatlarından oluşan Hubyar Köylüleri, Hubyar Tekkesini sahiplenen ve Tekkenin manevi gücüyle Köyde “İnanç ağalığı” oluşturan Mustafa Temel’e karşı olan rahatsızlıklarının had safhaya varmasından sonra konuyu Alevi kamuoyuna taşımaya karar verdiler.

Bu amaçla farklı ailelerden oluşan bir “imza komitesi” oluşturuldu. Bu imza komitesi Cemal Coşkun, Zülfikar Yıldırım, Mustafa Çanak, Halil Patlak ve Selahattin Çelik’ten oluşmaktaydı.

İmza komitesi Hubyar Köyünde yaşayan Ocak mensuplarının kanaat önderi niteliğindeki kişiler başta olmak üzere birçok kimseden imza aldılar. Bu imzalar hazırlanan üst yazıyla Mart 2005 tarihinde Alevi kurumlarına gönderildi.

Gönderilen imzalar ve yapılan girişim konunun Alevi kamuoyunda tartışılmasına ve gündem oluşturmasına vesile oldu. Başta Türkiye Alevi Bektaşi Federasyonu ve Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu konuyla bir hayli meşgul oldular.

“Bu Tekke bizim babamızın malıdır”

Bu yazılar önce ciddiye alınmadı sonrasında yaşanan olaylar Alevi kurumlarının bu meseleyi ciddiye almalarına neden oldu. Ankara’da taraflar bir araya getirildi. Bu görüşmede ailenin temsilcisi olan Hıdır Temel tüm uzlaşma önerilerini “burası benim babamın malıdır, ben babamın malını kimseyle tartışmam” diyerek reddetmiştir.

Uzlaşma görüşmesinde Hubyar Köylülerinin önerisi şu şekildeydi; “Hubyar’da yaşayan Hubyar Sultan evladı ailelerin temsilcilerinden oluşan bir Vakıf kurulması ve Tekkenin bu Vakıf aracılığıyla yönetilmesi, mülkiyetinin de bu Vâkıfa ait olması, Vakfın Başkanlığını Temel ailesinden Av. Aslan Temel’in yapması, Mustafa Temel’in de ölene kadar Tekkenin Dedelik hizmetini yürütmesi” şeklindeydi.

Maalesef ki Hıdır TEMEL tüm bu önerileri “burası bizim babamızın maldır” diyerek reddetmiş ve sorunun Alevi’ce çözümü sona ermiştir.

Alevi’ce çözümün reddedilmesinden sonra idari makamlara başvuru ve akabinde de dava süreçleri başlamıştır.