Hubyar Tekkesi ile ilgili bilgilendirme


Açıklama: Hubyar Tekkesi ile ilgili bilgilendirme
Kategori: Duyurular
Eklenme Tarihi: 19 Temmuz 2017
Geçerli Tarih: 19 Temmuz 2019, 20:08
Site: Hubyar Vakfi
URL: http://www.hubyarvakfi.org.tr/haber_detay.asp?haberID=184


Hubyar Tekkesi ile ilgili bilgilendirme

Mustafa Temel tarafından Tekkenin tapusunu şahsına almak için Hubyar Köyü Muhtarlığına açtığı dava Kasım 2016 tarihinde neticelenmiş ve davayı Mustafa Temel kaybetmiş, sonucunda da Tekkenin tapusu Hubyar Köyü Muhtarlığına tescil edilmiş idi.

Tekkenin tapusunu şahsına alamayan Mustafa Temel’in oğlu ve Avukatı olan Aslan Temel, bu defa Tekkeye Vakıflar Genel Müdürlüğünün el koymasına neden olan belgeleri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne sunmuş ve böylece Tekkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesine geçmesine sebep olmuş idi. (Mart 2017)

Tekkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesine geçmesinden sonra Mustafa Temel’in ailesi tarafından kurulan Hubyar Eğitim Vakfı, Tekkenin kendilerine tahsisini istemiştir. Aynı zamanda Hubyar Kültür Vakfı ve Tapu sahibi olan Hubyar Köyü Muhtarlığı da tahsis dilekçesi vermiştir.

Ailesinin ve Hubyar Eğitim Vakfının Avukatı olan Aslan TEMEL tahsisin kendilerine yapılmayacağını anlayınca bu defa da sanki tapu sahibi gibi Vakıflar Genel Müdürlüğüne tapuya ilişkin dava açmıştır. Açılan bu dava tamamen Tekkenin Hubyar Köyü Muhtarlığına tahsisini önlemeye yönelik bir oyalama, zaman kazanma taktiğidir. Zira Vakıflar Genel Müdürlüğü şimdilerde “dava açıldı, dava sonucuna kadar her hangi bir tahsis yapamayız” demektedir.

Gerçek bu iken ve bütün bunlar yazılı, belgeli iken Mustafa Temel Hubyar Eğitim Vakfı adına beyanda bulunmakta ve “Tekkeyi 49 yıllığına kiraladık” demektedir.

Davayı açtıkları tarih olan 2006 yılından bu tarafa her defasında daha dava devam ederken “tapuyu aldım” diyerek aleni bir şekilde yalan beyanlarda bulunanlar şimdi de “49 yıllığına kiraladık” diyerek yalan söylemeye devam etmektedirler.

Şu an Abdullah Temel tarafından Hubyar Köyü Muhtarlığına 8 parsel için, Ümit Temel tarafından da 7 parsel için Vakıflar genel Müdürlüğüne açılmış iki dava bulunmaktadır.

Bizler Hubyar Kültür Vakfı olarak ve Hubyar Köyü Muhtarlığı hem açılan davalar hem de Vakıflar Genel Müdürlüğünün tapumuza el koymasına yönelik mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Yalanlarla kimi insanları kendi yanında tutmaya çalışanlara, köy halkının moralini bozmaya yönelik girişimlere her defasında bilgi ve belgeyle cevap vereceğiz.

Bu amaçla Başbakanlık bilgi işlem merkezi tarafından tarafımıza gönderilen yazıyı yayınlıyoruz.

Saygılarımızla, 19.07.2017

Hubyar Kültür Vakfı

http://hubyarvakfi.org.tr

Not: Belgeyi Facebook sayfamızdan daha net okuyabilirsiniz

Facebook : https://www.facebook.com/hubyarvakfi