Abdullah Teml'in açtığı dava sonuçlandı


Açıklama: Abdullah Teml'in açtığı dava sonuçlandı
Kategori: Duyurular
Eklenme Tarihi: 19 Eylül 2017
Geçerli Tarih: 01 Aralık 2021, 14:40
Site: Hubyar Vakfi
URL: http://www.hubyarvakfi.org.tr/haber_detay.asp?haberID=190


Hubyar Tekkesi ve müştemilatları 128 ada 7 parsel ile 128 ada 8 parselden oluşmaktadır.
Hubyar Tekksi ve müştemilatları ile ilgili açılan 7 - 8 parsellerle ilgili dava 12 yıl sürmüş ve Kasım/2016 tarihinde yargıtayca da onaylanarak Tekke ve müştemilatlarına ait tapu Hubyar Köyü Muhtarlığına teslim edilmiş idi.

Arkasından söz konusu 7 ve 8 parsel'in tahliyesi gündeme gelmişti. Tekkenin müştemilatlarındaki parsellerde işgalci durumuna düşen Mustafa Temel ve Şhsenem Temel, tahliyeyi engellemek için yeni hamleler geliştirdiler.

Temel ailesi, Tekke ve Müştemilatların bir kısmındaki 7 parselin 1562 kuruluşlu Hubyar Tekkesi Vakfına tescili ve buranın Vakıflar Genel Müdürlüğü uhtesine geçmesine sağlanmıştı. (Bkz. http://hubyarvakfi.org.tr/haber_detay.asp?haberID=171  )

Yine Tekkenin müştemilatlarından 8 parsel için de Himmet Temel mirasçılarından Abdullah Temel tarafından tapu sahibi Hubyar Köyü Muhtarlığına tapu iptal davası açılmıştı.

Bu davanın ilk duruşması 19.09.2017 tarihinde görüldü ve ilk celsede sonuçlanarak dava reddedildi ve Tapunun Hubyar Köyü Muhtarlığına tescili tekraren onaylandı.

Hubyar Köyü Muhtarlığı Tekke ve müştemilatlarıyla ilgili 7 parselle ilgili olarakta davasını da kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

Hubyar Tekkesi kimsenin babasının malı değil, tüm insanlığın ortak kutsal mekanı, inançsal ve kültürel değeridir.

Kamuoyunun bilgisine
19.09.2017

Hubyar Kültür Vakfı
Yönetim Kurulu
 
Ek: Mahkeme kararı