Tokat medyasını Hubyar konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz


Açıklama: Tokat medyasını Hubyar konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz
Kategori: Duyurular
Eklenme Tarihi: 20 Eylül 2017
Geçerli Tarih: 22 Şubat 2019, 19:01
Site: Hubyar Vakfi
URL: http://www.hubyarvakfi.org.tr/haber_detay.asp?haberID=191


Tokat medyasını Hubyar konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz

Hubyar Tekkesinin Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesine geçmiş olduğu Şubat/2017 den bu tarafa Tokat yerel medyasında Hubyar Tekkesi ve Vakfımızla ilgili çokça haber çıkmaktadır.

Bu haberler çoğunlukla tek taraflı alınan bilgilerle ve de Vakfımızı karalama, yıpratma niteliği taşımaktadır. Özellikle de Vakıf üyelerimizden 25. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun siyasi kimliği ön plana çıkartılmakta ve vakfımızın Ali Kenanoğlu yönetiminde bir vakıf olarak sunulmaktadır.

Burada amaç bellidir; Vakıflar Genel Müdürlüğüne Hubyar Tekkesinin tahsisi için iki Vakıf müracatta bulunmuştur. Amaç bu yayınlar aracılığıyla bizim vakfımızı yıpratarak diğer Vakıfı avantajlı pozisyona çıkartmaktır.

Hubyar Kültür Vakfı, Hubyar Köyünde bulunan 42 farklı soy isimli aileden 36 sının katılımıyla kurulmuş bir Vakıftır. Vakfımıza kimin kurucu üye olacağı bizim tarafımızdan değil Vakıf senedimiz gereğince ailelerin temsiliyetine müdahale etmemek adına kendilerince belirlenmektedir. Ali Kenanoğlu’da kendi ailesini temsilen Vakfımızın üyesidir.

Ali Kenanoğlu, Hubyar Sultan, Hubyar Ocağı ve Hubyar Köyü konusunda gerek Hubyar kamuoyuna gerekse de Türkiye Kamuoyuna belge ve bilgi kazandırmış araştırmacı bir kişidir. Sayın Kenanoğlu Alevi toplumunca da yakından tanınan ve yıllarca Alevi kurumlarında hizmet vermiş bir kişidir. 7 Haziran seçimlerinde de kimi Alevi kurumları ile HDP arasında yapılan ittifak sonucunda Milletvekili seçilmiştir. Kendisinin siyasi görüşü kendisini bağlamakta ve Vakfımızla bu anlamda bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Vakfımız üyeleri arasında ve/veya vakfımızda temsil edilen aileler arasında CHP, MHP, HDP, AKP, gibi bir çok siyasi parti mensubu veya seçmeni bulunmaktadır. Bu mensubiyet bizim bildiklerimiz olup bilmediğimiz başka siyasi partilere mensup kişilerde bulunabilir.

Vakfımız Hubyar Köyünde çoğunluğu temsil edip, kurulduğundan bu tarafa da Hubyar Köyü Muhtarının seçilmesinde belirleyici rol oynamaktadır.

Bir diğer konu ise Hubyar Tekkesini şahsına tapu almak isteyen ve açtığı davayı kaybeden Mustafa Temel sanki köydeki Hubyar Sultan’ın soyundan gelen tek kişi olarak sunulmasıdır. Bu tamamen kara propaganda ve yalandır. Hubyar Köyü mensubu kişilerin tamamı Hubyar Sultan’ın soyundan gelmektedir. Hubyar Köyünde, Hubyar Ocağında hizmet veren çok ça Dedemiz ve Anamız bulunmaktadır. Hubyar Tekkesi Mustafa Temel şahsi mülkü olmadığı gibi Hubyar Ocağı da sadece kendisinden ibaret değildir.

Gerçekler bu iken konunun bilinçli bilinçsiz, eksik bilgi yada kasıtlı bir şekilde sunulması Hubyar Köyüne, Hubyar Tekkesine, Hubyar Ocağına zarar vermektedir.

Gazeteciliğin böyle olmadığını ve tek taraflı yayın yapmanın basın ahlak ilkelerine uygun olmadığını biliyor ve hatırlatıyoruz.

Tokat yerel medyasını Hubyar Köyü, Hubyar Tekkesi, Hubyar Ocağı konusunda haber yaparken daha duyarlı ve tarafsız olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

 

Halil Patlak                                                                          Hüseyin Culhacı

Hubyar Kültür Vakfı Başkanı                                                Hubyar Köyü  Muhtarı       


 

HUBYAR KÜLTÜR VAKFI KÜNYESİ

VAKFIN İKAMETGÂHI: Hubyar Köyü Tekke Mahallesi, Almus/TOKAT

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Almus Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.3.2006 tarihli ve E: 2005/84, K: 2006/13 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Anadolu inanç önderlerinden Hubyar Sultan'ın öğretilerini ulus ve uluslararası alanda bir bütünlük içinde ele alarak, araştırmak, belgelemek ve yararlı sonuçlar elde etmek üzere tanımlamak, geliştirmek, yaşatmak ve geleceğe aktarmak, Hubyar Sultan'ın yaşadığı yer olan Hubyar Köyü ile çevresinin gelişimini sağlamaktır. Hubyar Tekkesini bir inanç merkezine yakışır hale getirmek.

VAKIF KURUCULARININ VE ÜYELERİNİN BELİRLENME ESASI:

Hubyar Vakfı kurucuları Hubyar Sultan’ın evlatlarından olan ve Hubyar Köyünde yaşayan ailelerin kendi aralarında belirlediği temsilcilerden oluşmaktadır. Bu kişilerden birisinin ölümü/istifası karşısında yine her aile kendi temsilcisini belirlemektedir. Vakıf yönetiminin kimin vakıf üyesi olacağına yönelik belirleme yetkisi yoktur.

Hubyar Kültür Vakfı Kurucuları

Halil PATLAK – Hubyar Kültür Vakfı Başkanı & İş adamı & Köy eski Dernek Başkanı

Narin KABAK – Vakıf Yöneticisi

Kazım ÇELİK – Vakıf Yöneticisi & İş adamı ( Hidrolik üzerine ithalatçı)

Hüseyin CULHACI – Hubyar Köyü Muhtarı

Yusuf YAVUZ – Uluslararası Ticaret yapan İş adamı (Deri imalatçısı)

Hasan KANTEKİN – Köy muhtarlık azası

Hüseyin ÇELİK – Öğretmen & Dede

İsmail SEZER – Hubyar Köyü Dernek Başkanı (Eski)

Zülfikar YILDIRIM - Hubyar Köyü Dernek Başkanı (Eski)

Hasan SARIYAR – Hubyar Köyü eski muhtarı ve köy eski dernek başkanı

Veli DÜLDÜL – Öğretmen & Dede

Aziz YILDIRIM – Hubyar Köyü Muhtarı (Eski)

Ali Duran SEL – Dede & Vakıf Yöneticisi

Mustafa ARSLAN – Taşdelen Cemevi Dedesi

Cemal COŞKUN – İl genel meclis üyesi (Eski)

Mustafa ÇOŞKUN – İş adamı (Demir ve İnşşat sektörü)  & Dede

Yakup ÇELİK -  Dede

Hasan Hüseyin KELLECİ – Sunucu, Tv programcısı

Mustafa ÇANAK – Banka Müdürü

Eraslan AYDIN – Sultanbeyli Hubyar Sultan Cemevi Yöneticisi

Dursun ÖNAL – Hacıbektaş Veli Vakfı Yöneticisi

Mahmut COŞKUN – Dede & İş adamı

Ali KENANOĞLU – Hubyar Sultan Derneği Başkanı

Yılmaz YAVUZ – İş Adamı

Ali ORTATAŞ - Dede

Mustafa BULUT – Dede

Ergün ENGİN – İş adamı & Mühendis

Murat KANTEKİN – Futbol Hakemi

Selahattin KAPLAN – Hubyar Sultan Derneği Yöneticisi

Hasan KURT  - Hubyar Köy halkından

Ayhan SOLAK - Hubyar Köy halkından

Kadir BAYRAK - Hubyar Köy halkından

Cengiz KARADAŞ - Hubyar Köy halkından

Hilmi BAKICI - Hubyar Köy halkından

Turan TANIŞ -  Hubyar Köy halkından

Eciz YILMAZ - Hubyar Köy halkından

Hasan YİĞİTTÜRK - Hubyar Köy halkından

Mehmet COŞKUN - Hubyar Köy halkından

Hasan Hüseyin GÜNEY - Hubyar Köy halkından

Uğur TELCİ - Hubyar Köy halkından

Duran BALCI - Hubyar Köy halkından

Ahmet DOĞAN - Hubyar Köy halkından

İsmail GÜNEŞ - Hubyar Köy halkından

Bekir PATLAK - Hubyar Köy halkından

Duran ESEN - Hubyar Köy halkından