Hubyar Sultan Tekkesinin tapusu yeniden Köy Muhtarlığına geçti


Açıklama: Hubyar Sultan Tekkesinin tapusu yeniden Köy Muhtarlığına geçti
Kategori: Duyurular
Eklenme Tarihi: 21 Kasım 2017
Geçerli Tarih: 19 Temmuz 2019, 19:24
Site: Hubyar Vakfi
URL: http://www.hubyarvakfi.org.tr/haber_detay.asp?haberID=193


Hubyar Sultan Tekkesinin tapusu yeniden Köy Muhtarlığına geçti

Hubyar Sultan Tekkesi ve eklentilerinin de içerisinde bulunduğu 128 ada 7 parsel ve 128 ada 8 parselle ilgili Mustafa Temel tarafından 2006 yılında açılan dava 2016 Ekim ayında kesinleşmiş ve 14 Kasım 2016 tarihinde Hubyar Köyü Muhtarlığı tapuyu teslim almış idi.

Akabinde Davayı kaybededen Mustafa Temel Avukatı ve oğlu Aslan Temel, Vakıflar bölge müdürünün beyanına göre bir takım arşiv belgelerini Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ibraz ederek Tekkenin 7 Mart 2017 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü uhtesine geçmesini sağlamıştı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük nezdinde yapılan görüşmeler sorunun idari olarak çözülemeyeceğini göstermiş ve akabinde Tekkenin tekrar Köy Muhtarlığına geçmesi için Muhtarlık tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğüne dava açılmıştı.

Hubyar Köyü Muhtarlığının Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı tapu iptal davası 21 Kasım 2017 tarihinde görüşülerek karar bağlandı.

Verilen kararla Tekke, Cemevi ve eklentilerinin bulunduğu 128 ada 7 parsel sayılı yerle ilgili 7 Mart 2017 tarihli işlem iptal edilerek Tekke ve eklentileri yeniden Hubyar Köyü Muhtarlığı adına tescil edilmesine karar verildi.

Bizler söz verdiğimiz gibi Hubyar Kültür Vakfı ve Hubyar Köyü Muhtarlığı Tekkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hubyar Sultan Tekkesi Hubyarlıların atası, Alevilerin kutsalı, Alevisi Sünnisiyle tüm insanlığın ortak değeridir.

Bundan sonra yapılacak olan iş Hubyar Sultan Tekkesinin bir Alevi inançmerkezine yakışır şekilde hem mimari hem de inançsal olarak yeniden yapılandırılmasıdır.

Tüm halkımıza hayırlı olsun. 21.11.2017

 

Hubyar Kültür Vakfı

Yönetim Kurulu adına

Halil Patlak

Başkan