ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

SON YORUMLANANLAR

  Ziyaretci Defteri

  Ziyaretci Defteri

  Deftere Yaz

  Hubyar Kültürü

  Orta Asya'da (Şamani'lik) halen bu aşiretlerde doğal olarak
  yaşamaktadır. Kültür, inanç ve düşünce etkinlikleri mevcuttur. Küfrü
  mümkün olduğu kadar yapmazlar. Küfür eden insanı toplumdan dışlarlar.
  Normal konuşmalarda dahi küfür yasaktır. Bunun değerlendirmesini şöyle
  anlatırlar. Ağız güzelliğine alışın, ağız dergah kapısıdır. Lokma
  yenilir, Dua edilir Allah'ın ismi anılır. Dört Kitaptan üstün ekmek
  yenilir. Onun için küfrü en büyük suç sayarlar.

  Alevilik, Türklüğün, İslamlığın yorumudur. Orta Asya'dan gelen esas
  Türk Alevilerdir. Bunlar Anadolu'nun sembolüdür. Konuşmalarında Orta
  Asya'dan gelen Türklük şiveleri mevcuttur. Amcaya Emmi, Babaya Ava
  (Büyük demektir). Anneye Ana, kardeşe Ece, yaşlı kadınlara ( saygı
  anlamı), öküz arabasına kağnı, düz taşlara kaygan değil de (kaylağan)
  derler. Kadınları Orta Asya gelenek ve göreneklerini yaşatmaktadırlar.
  Burunlarına karanfil takarlar güzel koku olmak için karanfil nezle ve
  gribe iyi gelir. Kendilerine sorduğumuzda biz nezle grip olmayız,
  derler.

  Kadınları halen Türkmen giysileri giyerler. Bellerinde kuşakları,
  önlerinde öğnükleri, eğninde bindallı entarileri, arka tarafına
  bağladıkları püskülleri bulunur. Kadınların kollarına püskül işlemeli
  yazlık beyaz üç-peşli olmak üzere giysi yaparlar, bunun ismine saya
  derler.

  Erkekleri başlarına çok süslü çok çekici boncuk, pul püsküllerle
  süslenmiş,çok değişik işlemeli arına gelecek yerleri kirpiklerle süslü
  terlik örterler çekici motifleri bulunur.

  Aya dua edilir. Ay duası şöyle yapılır: Ay gördüm Allah Ay yeniye
  geçmiş inşallah. Ay gördüm. Nur gördüm Halil İbrahim gördüm Süpte
  Süleymansın Elif Kuran başısın. Bu duayı okursan Cennet'te Uçmak
  kuşusun Vel Hasan Vel Hüseyin destiyeti Kerbela Ya Allah Ya Muhammet
  Ya Ali Ya Hazreti Fatıma diye gönlündeki dileğiyle dua edersin.

  Cenaze kalktıktan sonra dolu su kaplarda, Helkide varsa dökülür.
  Çevremize Azrail geldi elini suya sokmuştur rivayeti vardır.
  Hubyarlarda Hızır Orucu: Hubyarlılar Hızır İlyas Orucunu yedi gün
  tutarlar. Bunun böyle olması şundan ileri gelmektedir. Türkler, Orta
  Asya'da yaşarlarken yedi gün Hızır Orucu tutarlardı. Bu töre
  devamlılığı yalnız Hubyar'a bağlı Alevilerde yaşamaktadır.

  Erkekler, ayak bileklerine topuklu olarak sararlardı. Ne yazık ki bu
  güzel işlemeli dolakların ismi kaldı, o da terlik gibi çok süslü idi.
  Dolak süslü olduğu kadar ayak bileklerini sıkı ve sıcak tutmak için
  giyilirdi. Bazı yörelerde evlerde süs için bulunmaktadır.

  Hubyarlılar'da kız isteme, kızla oğlan birbirini istedikten sonra
  oğlan dolaylı yollardan anne babasına haber verir. Oğlan anne ve
  babası bu durumu duyduktan sonra babası annesi yanına bir kaç komşu
  alır kız evine giderler. Alevilikte misafire Ali gözüyle bakılır. Kız
  verilse de verilmese de saygı ile karşılanır.

  Biraz oturup zaman geççikten sonra yanlarında beraber giden
  komşulardan birisi şöyle söyler: "Allah'ın emri ile Peygamber kavli
  Hazreti Hüseyin yolu töresi üzerine kızınızı oğlan babasının ismi ile
  oğlanın ismini söylerler, kızı isterler."

  Kız babası ilk gece: "Allah yazdı ise ne diyelim" der. Biz bize
  görüşelim diye cevap verir. İkinci gece tekrar gelirler, o gece şu
  cevabı verirler: "Yakınlarımızla görüşüp kızın razılığını soralım."
  derler.

  Üçüncü gece önemlidir. Eğer kızı verecek olurlarsa hiç bir şey
  söylemezler, vermeyecek olurlarsa beraberinde gelen komşuya haber
  verirler: "Müsait değiliz gelmemelerini söyleyin." derler.

  Yani üç defa gelip gitme adet usul sayılmaktadır. Haber salma durumu
  olmazsa tekrar Allah'ın emri okunup istenir kız. Babası: "Allah'ın
  emri böyleymiş. Allah, Muhammet, Ali, Hazreti Hüseyin yazmış ise ne
  diyelim" derler. Kahve yapılır, orada bulunan insanlar dua edip "Allah
  hayırlı eylesin" derler.

  Töre icabı kız gelip el öpüp razılığı olduğunu bildirircesine orada
  bulunanların elini öper ve dua edilir.

  Bu yapıldıktan sonra aynı yaşta olan bir genç oğlanın evine gider,
  kulağını büker, "gözlerin aydın" der, bahşişini arkadaşına verir.
  Böylece kız isteme töresi bitmiş olur.

  NİŞAN TÖRESİ

  Nişan töresi olmadan önce kız ve oğlan baba, anne tarafları gereken
  yapılacak işlerle beraber nişan gününün hangi günde yapılacağını
  tespit ederler. Yapılacak işleri görüşürken daha önceden alınmış olan
  komşu kararına uyulur. Mesela alınacak takılar gibi alınacak eşyalar
  gibi şeyler. Başlık olarak inanca göre 12 lira alınır. Hatta düğünden
  önce tüm yapılacak işler görüşülür. Nişan günü tespit edildikten sonra
  oğlan tarafından alınmak üzere yemekler hazırlanır. Yemekler yenmeden
  önce nişan töresi başlar. Önce nişanın durumuna göre yer hazırlanır.
  Cem evi varsa mutlaka cem evinde yoksa münasip bir evde yapılır.
  Toplanacak ev cem töresi gibi hazırlandıktan sonra "MARİFETE HÜ"diye
  gözcü baba görevli hizmet sahibi nişan töresinin başladığını bildirir.
  ÖNCE SEYYİDİ FARRAŞ (süpürge) çalınır. Ondan sonra seccade gelip dua
  ettikten sonra meydana serilir. Seccadenin dört beceği, ortası
  öpüldükten sonra hizmet sahibi görevini yapmış olur. Oğlan kız baba ve
  anneleri ortaya dara çekilir, birbirleri ile darda razılık işareti
  olarak tekrar niyaz istenir, niyaz olduktan sonra Zakir (aşık) bir
  düvaz okur ondan sonrada dede de bir düvaz okuduktan sonra, Dede
  Allah'ın emri okumaya başlar ve şöyle söyler. Önce kız babasından
  başlar "Allah'ın emri ile peygamberin kavli Hazreti Hüseyin yolu İmamı
  Caferi Sadık Mezhebi üzerine kızın (Fatime'yi) Abdullah oğlu (Ali'ye)
  verdin mi?" der. Kız babası "verdim" dedikten sonra Dede "Allah
  hayırlı uğurlu etsin. Hazreti Ali, Hazreti Fatima kavli kararı üzerine
  olsun. Allah hayırlı evlat versin, babaları, anneleri, kaynanalarına,
  kayın pederine karşı itaatli hürmetli olsunlar" diye dede dua eder,
  aynı durum oğlan babasına da teklif edilir. "Verdim" kelimesi töre
  icabı kız ve oğlan babasına üç defa tekrar ettirilir. Tekrar anne ve
  babaları ayağa kaldırılarak dua edilir. Dördü beraber duadan sonra
  sırada bulunan cemaatle niyazlaşır, tekrar dede dua eder. Cemaatte
  "Allah, Allah" deyip onlarda mutlulukları için dua etmiş olur, ayrıca
  cemaatteki canlarda şahit olmuş olurlar. Töre devam eder Seccadeyi
  kaldırıp dua ettikten sonra cemaate "Desti post erenler" diye dua
  edildikten sonra cemaat dar oturuşundan töre icabı oturarak rahatlamış
  olur. Alevilikte üç çeşit oturma vardır.

  1- Peygamber oturuşu (iki diz üzerine)

  2- Acdem oturuşu (diz bağı oturma)

  3- Hz. Ali oturuşu (tek diz üzerine oturuş) hazır kıta asker oturuşu
  da denilir. Bu töreden dışa çıkmaz.

  Kızla oğlan ortaya çağrılır, kızın yanında kız başı, oğlanın yanında
  oğlan başı beraber duaya dururlar. Dede mutlulukları için dua eder. Bu
  hizmetler bittikten sonra kız ve oğlan tarafının takıları takılır,
  bunlardan takiben gelen komşularda getirdikleri hediyelerini verirler
  böylece nişan töresi bitmiş olur. Gelen komşular kız ve oğlan tarafına
  "Gözlerinize aydınlar olsun Allah hayırlı uğurlu etsin" diyerek oradan
  ayrılırlar.

  DÜĞÜN TÖRESİ

  Düğünden önce kız ve oğlan tarafı düğünün yapılacağı tarihi tespit
  ederler, hazırlıklar başlamış olur kız tarafı oğlan tarafı zaten yatak
  başta olmak üzere hazırlıklarını yapmıştırlar. Kesinlikle birbirlerini
  incitme diye birşey olamaz zaten nişanda beraber olan komşuların düğün
  tarih tespit gününde bulunurlar. Genelleme olarak yöresel olarak
  önceden yapılmış olan nişan düğün törelerine uymak
  mecburiyetindedirler. Köy genel kararına uymayı töre kabul ederler.

  DANIŞIK YEMEĞİ

  Düğünden önce yemek hazırlığı yapılarak komşular davet edilip yemek
  verilir. Yemek yendikten sonra düğünde yapılacak düğün şenlikleri
  neler olacak, neler alınıp verilecek komşular düğüne okunan gelecek
  misafirler için misafir alınacak misafir evlerini tespit ederler.
  Akşam kalacak misafirleri tespit ederler. Ev sahipleri alıp evine
  götürür.

  YUFKA GÜNÜ

  (Yufka ekmek, işkefe)Düğün başlamadan üç gün önce hazırlığı başlar
  genellikle işkefe açılır. Komşu kadınlardan işkefe yapacak kadınlar
  yardım etmek amacıyla geniş bir yere saç kurarlar yanan saç ocakları
  oldukça çok olur. Köye yufka günümüz oluyor diye haber edilir. Herkes
  önce un, yağ, bulgur olmak üzere komşular işkefe yapılan eve
  getirirler gelen komşu kadınları hayırlı uğurlu olsun diyerek hediye
  ve yardım edercesine bırakırlar. İşkefe eden kadınlar da onlara işkefe
  kızartıp ikram ederler. Bu günden itibaren düğün başlamıştır. Bayrak
  resmen dikilir.

  BAYRAK TÖRENİ

  Mümkün olduğu kadar herkesin göreceği şekilde düğün evinin kapısı
  önüne uzun bir sırık(odun üzerine Türk Bayrağı dikilirken genellikle
  genç olmak üzere kalabalık şekilde komşular toplanır. Bayrak asılır.
  bayrak asılırken şu şekilde dua edilir. "Lâ ilaha illallah Hak birsin
  Muhammet de Resulullah Aliyen Veliyullah Veliyen Aliyullah Mürşidi
  Kamilullah Kamili Mürşidullah Allahümme Seydi Ali Seydi Muhammet" diye
  salavat verilir bayrak asılır. Asılırken hazır bulunan aşıklar deyiş
  düvazlar söylemeye başlayıp düğün işini sonuna kadar devam ederler.
  Hubyar aşiretleri mümkün olduğu kadar düğünlerde davul çaldırtmamaya
  çaba gösterirler.

  Sorulduğunda şöyle cevap verirler. Kerbelâ'da Hazreti Hüseyin Şehit
  olunca davulla Yezit merasim yaptı. Onun için biz çaldırtmayız. Halen
  çok Hubyarlı köyleri davul çaldırtmazlar.

  SOKU GÜNÜ

  (Soku ortası açık yontulmuş taştır.) Köyün ortasında genellikle
  bulunur. Sokuda bulgur yarma buna benzer hububat tokmakla döğülür.
  (Tokmak ağaçtan yontulmuş hafif uzunca saplı ağaç) Bu günü genç kızlar
  bekâr erkekler toplanır, yarma döğerler çorba ve keşkek için. Düğünde
  mutlaka keşkek bulunur. Bu gün çok şenlikli olup, gençler erkekli
  kızlı karışık tokmakla soku döğerken karşılıklı mani söylerler
  kavallar çalınır sazlar çalınır, yöresel milli oyunlar oynanır tıpkı
  doğaya döner, o şenlik. Milli kıyafetleri ile bir bahar gelmiş gibi
  olur o yöreye.

  Soku işi bittikten sonra soku dövenler Allah hayırlı eylesin mesut
  olsunlar der, ellerinde bulunan soku tokmaklarını yanlarında bulunan
  oğlan annesi veya damat yakınlarına teslim ederler bahşiş alırlar
  böylece soku işi bitmiş olur..

  KIZI HAMAMA GÖTÜRME

  Soku işi bittikten sonra öğle sonu köyde bulunan genç kızlar başta
  olmak üzere kadınlar gelin olacak kızımızın başına kırmızı olmak
  kaydıyla ipek tülbent atılır. Kız başı olan kız mutlaka bulunmak üzere
  elinden tutularak köyün genel olarak yunağına (hamam) aşıklar önde
  olmak üzere götürülür. Burada türküler, maniler deyişler söylenerek
  kızı yıkarlar, köy kızları, komşular münasip yerlerden bakarlar. Bu
  merasimi gözleyerek beraber şenlendirmiş olurlar. Kız yıkanmaktan
  geldikten sonra kız evinde yemekler verilir yemekler yendikten sonra
  kız evinde yöresel eğlenceler yapılır.

  KIZ BAŞI ÖĞME

  O gündüz kız başı öğünür. Dua edilir duayı Dede olursa Dede okur yoksa
  bilen birisi hatta kadında aynı görevi yapar. Aynı gün sabah şafak
  atarken yani herkes kalkmadan sabah nikâhı okunur sabah nikâhında
  oğlan babası kız babası iki şahit komşu, Kuran'la beraber Türkçe On
  iki imam ismini anarak dua edilir. Yanlız nikâh kıyılırken okuyan
  Dedenin veya hocanın önüne sofra konur, sofrada ağzı açık bıçak yarım
  ekmek, az miktarda tereyağı ve margarin, az su, bulundurulur. Dua
  bittikten sonra suyu ayak değmeyecek bir yere dökerler ekmekle yağı
  alır almaz bir köpeğe verirler bıçak ise bir gün kadar ağzı açık halde
  bekletilir. Niçin bu töreyi yapıyorsunuz denildiğinde kötü
  düşüncelerle yazı çizi olur, istemeyen olur onun için bu töreyi
  yaptırıyoruz derler. Nikâh töresinden önce resmi muamele mutlaka
  yapılır yoksa nikâh kıyılmaz. Bundan sonra misafirlere yemek verilir.

  Sabah bu töre biter bitmez gelinin başı bağlanır dua edilir duvak
  dikilip başına geçirilir. Duvak yeşil ve kırmızı olur. Niçin kırmızı
  oluyor deyince şöyle cevap veriyorlar. Yeşil Hazreti Fatima'yı,
  kırmızı Hazreti Ali'yi temsilin yaparız. Duvak oldukça sivri olur
  düşmemesi için çene altına bağ yapılarak duvağa dikilir. Gelini sabah
  erken yani güneş duvağa vuracak şekilde ata bindirmeyi uğur sayarlar.
  Gelinle beraber ata binerek kadınlardan yenge olur. Atı olan her komşu
  yenge binebilir, gelinin atı oldukça süslü olur. Yengelerin atlarını
  da oldukça süslerler. Düğün evinden yenge atlarına kırmızı yeşil ipek
  vala takarlar gemlerine bağlanır.

  Gelin çevrede bulunan evliyalara attan indirilerek ziyaret ettirilir,
  yengelerle beraber aşıklar önlerinde çalıp söyleyerek gelin evine
  getirilir.

  Bu arada yastık kaçırma yapılır. Gelinin gezme anında gelin tarafından
  özel yapılmış çok küçük yastık münasip bir yere gelince havaya atılır
  gençler iki grup olur yastığa yaklaşan gence vermemek için diğer
  arkadaşına verir. Böylece hayli koşuşmadan sonra gelin evine aynı gün
  kim getirirse bahşiş verilir. Bu kovalamaca öyle olur ki sabahtan
  akşama kadar devam eder. Gelinin gezisi sırasında salavat vermek üzere
  dualar edilir. Aşıklar deyiş düvaz güzelleme söylerler. Ayrıca gelinin
  önüne koç çıkarırlar eğer gelin tek eliyle koçu kaldırırsa koç onun
  olur. Yoksa koçu çeken çobana veya insana bağış verilir. Bu törelerden
  sonra gelin eve gelir gelinin atının başını çeken insan gelinin kayın
  pederine şöyle söyler bu arada gelinin kucağına bir oğlan çocuğu
  verilir. Bu şu demek oluyor (ilk çocuğun oğlan olsun dercesine) gelin
  attan inmiyor. Kayınbabası kaynanası Allah hayırlı eylesin der kayın
  pederi tarla, ev,s mal gibi karşılık vereceğini söyler.

  Bunlar yapılırken gelinin atının ayağına küp kırılır (uğur sayılır
  diye) damda veya evinin balkonunda duran damat gelinin duvağına elma
  atar (elma tercüman melek denilir) ayrıca leblebi, üzüm, şeker saçar
  gelinin duvağına. Böylece gelin inmiş olur.

  DAMAT TÖRESİ

  Kızla aynı gün damatta hamama gider coşkuyla dua ile, salavat ile,
  sazlarla sözlerle ilk önce traş olurken şakalar olur. Berber usturanın
  kesmediğini söyler damadın arkadaşı bağış verir. Yıkanırken damada
  şakalar yapılır gözüne sabun çalma soğuk su dökme gibi hamamdan
  çıkarken iğne dürterler çalgılar coşkular devam eder. Güreş yerine
  gelinir güreş yerinin ortasında damat başı öğülür. Dualar edilir
  düğüne gelen gerek kendi köylerinden gelen insanlar gerekse davetliler
  damadı törelerler.

  GÜREŞ TÖRENİ

  Önce güreşi yürütecek doğruluğuna inanılır insanlardan güreşi
  anlayanlardan seçilir. Güreş şöyle tespit edilir. Küçük ayak, Ayak
  ayak, Küçük orta, Orta, Başaltı, Baş diye sıralanır. Pehlivanlar
  denkleşir salavat edildikten sonra peşrev yapılır, güreşçiler az
  döndükten sonra güreş başlar yenene daha önceden edilen tespit üzerine
  bağışları verilir. Böylece güreş biter. Güreş bittikten sonra tüm
  misafirlere yemek verilir rahat ettirilir.

  AT YARIŞI

  Aynı gün güreşten önce yapılır. Yarışa gidecek atlar beraberce yarışa
  bırakılarak düz arazide yapılır veya daire şekilde de dönebilir.
  Birinci ata bağış verilir.

  TAVUK YARIŞI

  Yarıştan sonra genç delikanlılar toplanır. Bir nokta gösterilir kim
  önce varırsa ona ödülü olan tavuğu verirler.

  GELİNİN SUYA GİTMESİ

  Düğünün bittiği gün sabahla öğle arası genç kızlar genç gelinler
  giyinip kuşanıp helkileri ellerine alarak pınara suya giderler.
  Beraberinde aşıkta olur böylece gelin suya gitmeye başlamış olur. Bu
  törenden sonra yemek verilir ayrıca suya giden genç kızların genç
  gelinlerin geline hediyeleri olur. Böylece düğün biter. Bayrak dua ile
  tekrar iner bayrağın ineceği zaman bir soğan dikilir bu soğanı önce
  kim nişan alırsa ona da bağış verilir. Böylece son bulur. Bizden de
  Allah hayırlı uğurlu etsin demek düşer.

  KIZ BAŞI ÖĞME DUASI

  Düğün törenlerinde kız başı duası şu şekildedir. Dede veya aşık
  tarafından okunur orada bulunan bacılar Allah Allah diye yalvarış
  yaparlar. Ellerini havaya kaldırırlar.

  "Bismi Şah Allah Allah Muhammet Ali pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli
  yaptığımız bu düğünümüzü mübarek eylesin, ömürlerine bereket,
  vücutlarına sağlık, rızıklarına genişlik versin. Dünyada iyilik versin
  aralarında sevgi daim olsun her ikisi arasında sevgi Hz Adem ile
  Havva, Hz Muhammed Hz Ali ile Hz Fatima Hz Hatice arasındaki sevgi
  gibi olsun.

  Soylarından gelecek çocukları kendilerine ulusumuza Atatürk ilkelerine
  ve toplumumuza hayırlı uğurlu eylesin.

  Oniki imam ve Ehlibeyt dilde dileklerini gönülve muratlarını versin
  Bütün Milletimiz ile eşimizin dostumuzun talip ve muhiplerimizin
  içinde ağız tadlarını bozmasın.

  Burada bulunan canları her iki cihandada aziz eylesin gerçeğe Hü
  Erenler" der. Cemaat bu dua okunurken Allah Allah diye Tanrı'ya
  yalvarırlar.

  Son olarak da Er cemali, Pir cemali Hz. Muhammet ve Ehlibeyte selâm
  der dua biter.

  KIZBAŞI ÖĞME DUASI

  Hazreti Havva sevgisi bile

  Hazreti Hatice ile gönüller güle

  Hazreti Fatima muratlar vere

  Verelim Muhammede candan selavat

  Şahım Ali Muhammed  Zeynebi severim tacımdır benim

  Şehriban Gülsüm'e niyazlar verin

  Şirinim Kadıncık anam canandan canım

  Verelim Muhammede candan selavat

  Şahım Ali Muhammed  Şefaatkârı Fatıma güzellik versin

  Severim Ehlibeyti kalbime girsin

  Isteyenin Allah muradın versin

  Verelim Muhammede candan selavat

  Şahım Ali Muhammed  Düğünümde benim sazlarım çalsın

  Deyişler düvazlar lokmalar yensin

  Cemimde demimde semahlar dönsün

  Verelim Muhammed'e candan selavat

  Şahım Ali Muhammed  Gireyim cemimde lokmalar serem

  Duvağım kırmızı hizmetler görem

  Eraslan kültürüme kurbanlar olam

  Verelim Muhammede candan selavat

  Şahım Ali Muhammed

  DAMAT ÖĞME DUASI

  Damat öğme duası daha değişik olur deyiş şeklinde okunur. Bu duayı da
  Dede, aşıklar okurlar önceden anlattığım gibi güreş harmanı ortasında
  okunur. Güreş olmazsa düğünde geniş ev veya harmanda okunur. Dua
  okunurken herkes ayağa kalkıp Allah Allah diye yalvarış yaparlar.

  DAMAT BAŞI ÖĞME DUASI

  "Bismi Şah Allah Allah Hz. Muhammed, İmam Ali, Hünkâr Hacı Bektaş-ı
  Veli yaptığımız bu düğünümüzü mübarek eylesin ömürlerine bereket
  vücutlarına sağlık, rızıklarına genişlik versin. Dünyada iyilik versin
  aralarında sevgi daim olsun her ikisi arasındaki sevgi Hz Adem, Hz
  Havva Hz. Muhammed Hazret-i Hatice, Hz Ali Hz Fatıma sevgisi gibi
  olsun" diyerek duaya başlanır. Önü Kıble'ye döndürülür elini başına
  koyar duaya başlanır.

  Güveyi damadımız gelmiştir karşıma

  Bu gün tacı devlet kuşu kondu başına

  Hak ömürler versin uzun yaşına

  Beş vaktin sahibi ile hünkâr devletine

  Verelim Hz Muhammed'e selavat  Bu yol kimden kaldı uludan kaldı

  Mürvet kimden kaldı Ali'den kaldı

  Kuşak kuşanmak kimden kaldı

  Hünkâr Hacı Bektaş Veli'den kaldı  Hünkâr Hacı Bektaş ruhuna beş vaktin sahibi

  Hz Muhammede Hünkâr devletine verelim selavat  Mümin secdeden kaldırmazdı başını

  Hakka teslim etmiştir ömür yaşını

  Kim okumuştur dersen damat başını

  Şit Peygamber okumuştur damat başını  Şit Peygamber ruhuna beş vaktin sahibi

  Hz Muhammed Hünkâr devletine verelim selavat

  Cennetin kapısını kim açtı? Cömertler açtı

  Abı hayat suyunu kim içti? Hızır Nebi içti

  Hülle donunu kim biçti? Idris Peygamber biçti

  İdris Peygamber Hızır Nebi ruhuna Hz. Muhammed ruhuna selavat, Hünkâr
  devletine selavat diye dua edilir, tüm misafirler "Allah hayırlı,
  uğurlu olsun" derler.

  (Bu töre duası Tokat'ın Ahmet alan köyünden Aşık Halil Uçar'dan alınmıştır.)

  KURBAN TÖRESİ:

  Hubyarlılara sorulduğunda "Biz kurbanı pişirmeden pilav yapmadan ne
  yer ne dağıtırız. Çiğ kurban dağıtmayı suç sayarız." ayrıca sofraya
  ayran ve başka yiyeceklerde koyarız, Hakkın verdiğini halka veririz
  derler.

  Alevinin kurbanı çiğ dağıtılmaz çiğin kurbanı çiğ olur bizler pişmiş
  insanız. Sonra bizim kurbanımız tekbirlenir duası olur böyle olmazsa
  Hakka hayıra geçmez, bizim töremizde suç sayılı

  Bu sayfa 7852 defa görüntülenmiştir.

  DÜĞÜN DAVETİ05 Mayıs 2022
  DÜĞÜN DAVETİ05 Mayıs 2022

  ANKET

  Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
  Tüm Anketler

  HAVA DURUMU

  Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

  Gazeteler

  Hubyar Takvimi


  RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi